Ārsta prakses kontakti

                             Ādažu medicīnas centrs (poliklīnika) 

                      Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads

Tālr.+371  29889024

E-pasts:  s[email protected]