Homeopātijas vēsture

Homeopātijas pamatlicējs ir Kristiāns Fridrihs Samuels Hānemanis-ārsts, ķīmiķis, valodnieks un zinātnieks (1755-1843).

Hānemanis  , homeopātisko terapiju balsta uz vairākiem principiem, no kuriem pirmais ir līdzības princips – līdzīgs jāārstē ar līdzīgu (similia similibus curentur).Viņš uzskatīja, ka ar tās pašas vielas, kas, veselā organismā izraisa noteiktus slimības simptomus, mazu devu (homeopātiski sagatavotu) var ārstēt slimnieku. No šejienes arī ir cēlies homeopātijas (no grieķu val. όμοιος, homoios - līdzīgs un πάθος, pathos – ciešanas)    Lasīt visu

Homeopātijas  terapija

Homeopātijas ārstēšanas metode ir fantastiska ārstēšanas metode, jo tās būtība ir noņemt informāciju par slimību.

Lai gan homeopātiskajos preparātos sagatavošanas sākumā ir dažādas izcelsmes substances, kuras sastopamas dabā (vieglie un smagie metāli, augu daļas, dzīvnieki, u.c.), tās darbība pamatojas uz spēju mainīt pacienta enerģētiskā starojuma parametrus un līdz ar to slimība šādā vidē vairs nav iespējama. Protams, ka eksistē dažādi faktori, kas ietekmē ārstēšanās gaitu-iedzimtība, agrāk  pielietotā        Lasīt visu

Homeopātijas zinātne

Tā kā homeopātijas darbības būtība ir nemateriālas dabas, tad pierādījumi, apgalvojumi un rezultāta fiziska ieraudzīšana vēl ir tikai attīstības stadijā.

Līdzīgi kā kādreiz tika apgalvots, ka pasaule balstās uz trīs vaļiem vai ka Zeme ir Visuma centrs.  Ārstiem homeopātiem vispatiesākais pierādījums ir pacienta subjektīva un objektīva izārstēšanās un to apliecina miljoniem izārstēšanās gadījumi un homeopātijas skolas, kuras pasaulē pastāv.

Izārstēšanās .     Lasīt visu