Homeopātijas zinātne

Tā kā homeopātijas darbības būtība ir nemateriālas dabas, tad pierādījumi, apgalvojumi un rezultāta fiziska ieraudzīšana vēl ir tikai attīstības stadijā. Līdzīgi kā kādreiz tika apgalvots, ka pasaule balstās uz trīs vaļiem vai ka Zeme ir Visuma centrs.

Ārstiem homeopātiem vispatiesākais pierādījums ir pacienta subjektīva un objektīva izārstēšanās un to apliecina miljoniem izārstēšanās gadījumi un homeopātijas skolas, kuras pasaulē pastāv.

Izārstēšanās rezultāts nav iedomu auglis vai pacienta iztapšana ārstam. Veselības novērtējums un izārstēšanās kritēriji ir noteikti Hānemaņa pamatdarbā Organons (http://www.homeopathyhome.com/reference/organon/organon.html), kā arī skaidri saprotami jebkuram domājošam ārstam un izglītotam cilvēkam.

 Raksti par to, ka homeopātija nav placebo vai fantāzija

Homeopathy Evidence-www.pubmed.gov

www.connection.ebsocost.com

Comments on Jay Shelton,author of recently reviewed "Homeopathy: How It Really Works" open-minded skeptic or biased critic?
Winston, Julian // American Journal of Homeopathic Medicine; Summer2005, Vol. 98 Issue 2, p78 

What is homeopathy?
Winston, Julian // Homeopathy Today; Dec2003, Vol. 23 Issue 11, p40 

Focuses on the nature of homeopathy. Definition of homeopathy; Sources and uses of homeopathic medicines; Principle of homeopathy; Effectiveness of homeopathy.

http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/the-fda-and-regulation-of_b_8125722.html

www. vithoulkas.com -research

www.ijrh.org

www.cochrainelibrary.com

www.ncbi.nlm.nih.gov-tā ir viena no lielākām datu bāzēm medicīnā Pubmed

www.sciencedirect.com

www.highwire.stanford.e

Lekcija- https://www.youtube.com/watch?v=3KMN7P6EaJk&spfreload=10

http://www.homeopathycenter.org/research-article-bibliography-alphabetical-author

http://researchinhomeopathy.org/database/

Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis, R. T. Mathie ,2014.

Scientific Evidence for Homeopathic Medicine,  Dana Ullman, 1995  What Skeptics Should Know about Homeopathy

The Lancet published the most significant and comprehensive review of homeopathic research ever published in its September 20, 1997, issue. This article was a meta-analysis of 89 blinded, randomized, placebo-controlled clinical trials. The authors conclude that the clinical effects of homeopathic medicines are not simply the results of placebo.

The researchers uncovered 186 studies, 119 of which were double-blind and/or randomized placebo-control trials, and 89 of which met pre-defined criteria for inclusion into a pooled meta-analysis. The reseachers found that by pooling the 89 trials together that homeopathic medicines had a 2.45 times greater effect than placebo.

The authors of the research include Klaus Linde, MD, German professor and author of the famed review of research on the herb, St. Johns wort, for depression, and Wayne Jonas, MD, head of the NIH Office of Alternative Medicine.

A major reference book on homeopathic research is The Emerging Science of Homeopathy (North Atlantic, 2002) authored by a professor of pathology P. Bellavite, MD, and A. Signorini, MD.  Also, the most comprehensive source of HOMEOPATHIC CLINICAL RESEARCH is the ebook by Dana Ullman, MPH, entitled Homeopathic Family Medicine: Evidence Based Homeopathy.

Krievijas Zinātņu Akadēmijas sēdē 2012.gada 11.decembrī akadēmiķis Aleksandrs Konovalovs sniedza paziņojumu par pētījumu "Nanomēro molekulu rašanās augsti atšķaidītos šķīdumos" rezultātiem. Šos nanomēro molekulu sakopojumus nosauca par nanoasociātiem un kuri veidojas ārējā elektromagnētiskā lauka iespaidā un tādējādi šie šķīdumi rada negaidītus bioefektus. Tādējādi rasts zinātnisks pamatojums preparātiem, kurus izmanto ultrazemās (homeopātiskās) devās. ( skatīt rakstu zemāk)

Šveices valdība  ar 2012.gada 1.janvāri ir iekļāvusi homeopātiju Valsts veselības apdrošināšanas sistēmā un atzinusi to kā drošu un efektīvu ārstniecības metodi.

Vairaki  zinātniski pētījumi, kuru kritēriji ir tādi paši kā klasiskajā medicīnā ir daudz-te ir viens piemērsI

In 1991, three professors of medicine from the Netherlands, none of them homeopaths, performed a meta-analysis of 25 years of clinical studies using homeopathic medicines and published their results in the British Medical Journal.4 This meta-analysis covered 107 controlled trials, of which 81 showed that homeopathic medicines were effective, 24 showed they were ineffective, and 2 were inconclusive.

The professors concluded, "The amount of positive results came as a surprise to us." Specifically, they found that:

 • 13 of 19 trials showed successful treatment of respiratory infections,
 • 6 of 7 trials showed positive results in treating other infections,
 • 5 of 7 trials showed improvement in diseases of the digestive system,
 • 5 of 5 showed successful treatment of hay fever,
 • 5 of 7 showed faster recovery after abdominal surgery,
 • 4 of 6 promoted healing in treating rheumatological disease,
 • 18 of 20 showed benefit in addressing pain or trauma,
 • 8 of 10 showed positive results in relieving mental or psychological problems, and
 • 13 of 15 showed benefit from miscellaneous diagnoses
 • Homeopātiju kā terapijas metodi lieto daudzi pasaulē zināmi cilvēki un arī Lielbritānijas karaliskā ģimene

   Sīkāk par Aleksandra Konovalova darbu-zinātniskie pētījumi par augsto atšķaidījumu bioloģisko darbību no pirmavota-

Академик и советник РАН, профессор кафедры органической химии Химического института КФУ Александр Коновалов рассказал об исследованиях своей научной группы.

Стоит отметить, что  изучать  высокоразбавленные водные растворы  Александр Иванович начал 10 лет назад. Ученый с мировым именем, достижения которого в области науки отмечены орденами и медалями,  научные изыскания  отражены почти в 1000 публикаций, а Индекс Хирша = 30, взялся объяснить факты, которые пока  не может объяснить ни одна из существующих  теорий.   Вот что он нам рассказал:

- В мире существует около 200 работ, в которых констатируется феномен: в растворах при сверхнизких концентрациях веществ, когда, казалось бы,  никакого   биоэффекта  быть не может, он (при определенных условиях) наблюдается! Так, например, при концентрации вещества фенозан калия 10−18 моля/литр происходит активация фермента протеин киназа С.  Казалось бы, ну о каком биоэффекте можно говорить, если на миллиард миллиардов молекул воды приходится всего одна молекула растворенного вещества? Однако он есть. Открытие этого явления ставит сложные задачи перед химиками, физиками, биологами.   

Используя самое современное оборудование, в том числе установленное в  лабораториях КФУ, мы (работа в основном ведется в ИОФХ им. А.Е. Арбузова) решили выяснить причину этого явления.

За 10 лет, применяя физико-химические методы, мы изучили более 100 соединений в концентрационном интервале  от 10−2до 10−20 моля /литр. Растворы готовились методом последовательного серийного (10–кратного) разбавления с обязательным встряхиванием после каждого разбавления. Вещества, которые мы вносили в бидистиллят воды, были разной химической и биологической природы: антиоксиданты, регуляторы роста растений, нейромедиаторы, витамины, гормоны, антисептики, лекарства …

Экспериментально удалось установить, что водными растворами полученные водные системы не являются, поскольку их структура не гомогенна. Это дисперсные системы, в которых присутствуют  наноразмерные, самоорганизующиеся, субстрат-индуцированные  молекулярные ансамбли на основе молекул воды. Мы назвали эти ансамбли  наноассоциатами. При помощи метода динамического рассеяния света (DLS) удалось определить эффективные диаметры этих нанообъектов и их дзета-потенциалы (разность потенциалов на границе фаз). Размеры этих «комочков» (наночастиц) различны – от нескольких нанометров до 400 нанометров, а наличие дзета-потенциалов указывает на фазовое различие нанообъектов и среды.

Именно наноассоциаты ответственны за биологические свойства таких водных систем. Кроме того, следует отметить, что изучаемые нами дисперсные системы обладают «аномальными» (по сравнению с водным бидистиллятом) физико-химическими свойствами: электропроводностью, поверхностным натяжением и  рН, а также  каталитической  и оптической активностью. Мы считаем, что эти свойства обусловлены наличием в них   наноассоциатов. Там, где нанообъектов нет, отсутствуют и «аномальные» свойства.

Наноассоциаты образуют не все вещества. К примеру, бензойная кислота не образует, а салициловая  - образует, хотя от первой ее отличает наличие всего одной дополнительной гидроксидной  группы. Пока обнаружить до конца все закономерности формирования  наноассоциатов не удалось.  Явление это  очень непростое, его надо изучать.

Зато нам удалось выяснить одну очень важную особенность. С определенных степеней разбавления дисперсной системы, для того, чтобы образовывались наноассоциаты, необходимо присутствие внешних электромагнитных полей. Наноассоциаты не образуются , если изучаемые образцы экранированы, к примеру, помещены в пермаллоевый контейнер. 

Мы пришли к парадоксальному выводу. Даже когда у нас очень мало субстрата, к примеру, одна молекула на ведро воды, или же его не  остается  совсем, все равно наноассоциаты приборами фиксируются. Из чего они состоят? Из молекул воды! Когда не остается ни одной молекулы субстрата, информация о нем   сохраняется, наноассоциаты сохраняют свойства вещества. Парадоксально, но факт!

 

Если мы пришли к этому выводу экспериментальным путем, то ученый–химик Игорь Шерман из Словении теоретически показал то же самое. В письме ко мне он пишет: «…Попадая в воду, молекула вещества, имеющая вибрационное поле,   «укутывается» молекулами воды и закладывает  эту вибрационную информацию в свое «одеяло». Вещество вымывается, но «одеяло» с информацией остается. Поэтому молекулы воды  будут действовать, как вещество».  У воды есть «память», и это явление надо изучать.

 

Изучаемое явление может объяснить происхождение жизни на Земле. Ученые утверждают, что жизнь зародилась из квантового вакуума (первоначальное электромагнитное поле), воды и полярных молекул. А что это, как не наноассоциаты?

Мы положили начало науке о наноассоциатах и считаем, что за ней большое будущее.  Это учение о дисперсных водных  системах снимает кажущиеся   научные противоречия и  является базовым элементом фундаментальных научных основ явлений  в ультраразбавленных  водных системах.

Нам еще много загадок предстоит разгадать! В своих исследованиях я всегда руководствуюсь словами великого химика А.М.Бутлерова,  который утверждал, что «факты, необъяснимые существующими теориями,   наиболее дороги для науки»».

 

Об открытии казанских ученых сообщили авторитетные СМИ:

 "Российские ученые открыли ранее неизвестное явление природы"

http://tass.ru/obschestvo/652241

 http://www.vesti.ru/doc.html?id=981907&981907

 "Академик рассказал об удивительных свойствах растворов"

https://scientificrussia.ru/articles/nanoassociates-news

Наноразмерные молекулярные ансамбли в водных растворах

http://www.nanoindustry.su/journal/article/3678
 

 

 


  Bet tā kā esam vien cilvēki-kamēr pats neizmēģināsi uz savas ādas:)-tā var šķist kā tāla skaņa.

  1. Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, Kane SG. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: a nanoparticulate perspective. Homeopathy 2010; 99: 231e242.

   

  2. Prashant S. Chikramane, Akkihebbal K. Suresh, Shantaram G. Kane, Jayesh R. Bellare. Metal nanoparticle induced hormetic activation: a novel mechanism of homeopathic medicines. Homeopathy, Volume 106, Issue 3, 2017, pp. 135-144

  3. Jenifer Pendiuk Gonçalves, Maria Luiza Ferreira dos Santos, Gustavo Rodrigues Rossi, Viviana Stephanie Costa Gagosian, Carolina Camargo de Oliveira. Differential effects of Zincum metallicum on cell models. Homeopathy, Volume 106, Issue 3, 2017, pp. 171-180

  4. Clara Bonafini, Marta Marzotto, Paolo Bellavite. In vitro effects of Zinc in soluble and homeopathic formulations on macrophages and astrocytes. Homeopathy, Volume 106, Issue 2, 2017, pp. 103-113

  5. Clare Relton, Katy Cooper, Petter Viksveen, Philippa Fibert and Kate Thomas. Prevalence of homeopathy use by the general population worldwide: a systematic review. Homeopathy (2017) 106, 69-78.

  6. Tania Aguiar Passeti, Leandro Ribeiro Bissoli, Ana Paula Macedo, Registila Beltrame Libame, Susana Diniz and Silvia Waisse. Action of antibiotic oxacillin on in vitro growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) previously treated with homeopathic medicines Homeopathy (2017) 106, 27-31.

  7. Cidéli de Paula Coelho, Priscilla Dias Motta, Mariana Petrillo, Renata de Oliveira Iovine, 

  Leoni Villano Bonamin.  Homeopathic medicine Cantharis modulates uropathogenic E. coli (UPEC)-induced cystitis in susceptible mice. Cytokine, Volume 92, April 2017, 103-109

   

  8. Marcus Zulian TeixeiraSérgio PodgaecEdmund Chada Baracat. Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive BiologyVolume 211April 2017Pages 48-55

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    Dana Ulman „Scientific evidence for homeopathic Medicine”1995

  2.    Robert Medhurst „Research in Homeopathy” 2014

  3.    R.T. Mathie Randomosid placebo controlled trials of individualised homeopathic treatment systemic review and meta analysis”” 2014

  4.    Reserch in Homeopathy-Barselona 2013. g. 31.maijs-2.jūnijs 

  5.    Homeopātijas žurnāli

  „ Spectrum  of Homeopathy”, www.hpathy.com.

  6.    Cash Casia-Proving Homeopathy , www. provings. Info

  7.    Peter Fraser www.homint.org

  8.    National Research Institute UK

  9.    National Center for Homeopathy ASV

  Pirkumu grozs

  Pirkumu grozs ir tukšs.